Luc van Gessel

Luc van Gessel (1559) groeide op in het na-oorlogse Amsterdam, waaruit de Joodse cultuur, die in de voorgaande eeuwen een essentieel onderdeel van de stad vormde, ten gevolge van de Holocaust vrijwel geheel was verdwenen. Dit heeft een grote invloed op zijn leven en werk gehad

In zijn theater-voorstelling ‘Sores, Gein en Mazzel’ speelt Luc saxofoon en piano, hij acteert en zingt liedjes in het Jiddisch, Nederlands en Nieuw-Grieks

Luc van Gessel leidt sinds 25 jaar zijn eigen muziekschool op trein-station Naarden-Bussum